Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.
Probacja to pieciomiesięczny czas odejścia od działań apostolskich, by w międzynarodowej wspólnocie przygotować się do ślubów wieczystych poprzez pogłębienie życia charyzmatem i misją Zgromadzenia oraz 30-dniowe rekolekcje ignacjańskie. Jest to czas poświadczania międzynarodowości naszego zgromadzenia. Czas uczenia się siebie wzajemnie, doświadczania bogactwaróżnorodności naszych kultur. Jest w niej, Polka, s. Jolanta Olczyk, która jest jedną z sióstr odpowiedzialnych za probację.

Wspólny czas rozpoczęły 5 września 2013 roku uroczystą Eucharystią i otwierającą Konferencją  Przelożonej Generalnej, która zaprosiła siostry do wejścia w głąb Serca Boga, odkrywania tego Serca w ich własnym życiu, we wspólnocie, Zgromadzeniu i swiecie. do pogłębiania osobistej relacji z Jezusem.

Wierne temu zaproszeniu budowały wspólnotę pośród różnorodności, pewne, że zgromadził je Jezus Chrystus, a podążając śladami św. Magdaleny Zofii i dotykając miejsc związanych z początkiem Zgromadzenia pozwalały, by jej życie i droga duchowa kształtowały je.
Poprzez dzielenie każdej życiem jej kraju i prowincji, siostry poznawały bliżej bogactwo kultur i trudności z jakimi borykają się kraje czy społeczności. Rozrzerzało to  ich serca i wrażliwość, by usłyszeć wezwania, ból i cierpienie tak wielu ludzi i odważnie na nie odpowiedzieć. Przez pięć miesiecy siostry głęboko wchodziły w samo centrum ich osobistej relacji z Bogiem, tam gdzie doświadczają Jego miłości i wezwania. Z szacunkiem i wdzięcznością pochylały się nad historią własnego życia i powołania.

W  niedzielę, 19 stycznia 2014 nasze siostry złożyły śluby wieczyste na ręce naszej Matki Generalnej, Kathleen Conan.


© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA