Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Jesteśmy powołane do odkrywania i ukazywania

miłości Serca Jezusa w świecie

  MIĘDZYNARODOWE ZEBRANIE SÓSTR PROWINCJALNYCH ZGROMADZENIA SACRÉ COEUR

 W dniach od 1 do 17 września bieżącego roku w Konstancinie odbędzie się Międzynarodowe Zebranie Sióstr Prowincjalnych Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa – Sacré Coeur, zwołane przez Przełożoną Generalną Kathleen Conan ze Stanów Zjednoczonych.

 Zebranie takie odbywa się w Zgromadzeniu raz na 8 lat, jako bezpośrednie przygotowanie do Kapituły Generalnej. Prowincjalne, reprezentujące 34 kraje ze wszystkich kontynentów, spotykają się w różnych rejonach świata, by wspólnie rozeznawać, jak żyć naszym posłannictwem w nieustannie zmieniającym się świecie.

Siostry starają się odczytać wyzwania, które Bóg do nich kieruje, by później realizować je w kontekstach swoich krajów i kultur.

Dla Prowincji Polskiej Sacré Coeur jest to wydarzenie niezwykłe, ponieważ po raz pierwszy gości u siebie Prowincjalne z całego świata.

 Siostry proszą o modlitwę, by to Zebranie przyczyniło się do odkrywania i ukazywania przez nie miłości Serca Jezusa w świecie.

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA