Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

„Niech radość Wielkanocy będzie prawdziwym przeżyciem dla każdej z naszych społeczności.”
 
 
Kończymy nasze Wielkanocne Triduum z Conchą Camacho rscj fragmentami listu wielkanocnego, który ona i jej Rada wysłały do Zgromadzenia w 1972 roku.
 

 

 

 
Sydney, marzec 1972 r

Drogie Siostry,

Nasze przygotowania do Wielkanocy były bardzo skoncentrowane na Liturgii. Głębokie doświadczenia eucharystyczne dzielone ze społecznościami Australii i Nowej Zelandii, a także ich pytania, pozwoliły nam zastanowić się i wspólnie zbadać, co to znaczy prowadzić „poważne życie modlitwy, skoncentrowane na Eucharystii i Słowie Bożym”. Przede wszystkim tajemnica paschalna daje nam moc, by stać się świętującą wspólnotą, gdy wyrażamy naszą radość w uwielbieniu. Niech radość Wielkanocy będzie prawdziwym przeżyciem dla każdej z naszych wspólnot.

Pełne wiary wiemy, że wielkanocne misterium daje nam możliwość pełni radości, chociaż jest to realizowane jedynie stopniowo w naszym osobistym i wspólnotowym doświadczeniu nawrócenia; nawrócenia, którego musimy dokonywać każdego dnia, abyśmy mogły konkretnie doświadczać: „zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach” (Flp 3,10). Nasze otwarcie na świat, nasze zaangażowanie w bardziej ludzki postęp, będzie prawdziwe, jeśli ponownie odkryjemy wartość tego ascetyzmu obecności i komunii w Chrystusie. Jego otwarte Serce pokazuje nam drogę. Każdego dnia wzywa nas do jedności z cierpieniami ludzkości; nadal namawia nas do walki z egoizmem, dzielenia się z naszymi braćmi i siostrami pośród smutku spowodowanego niesprawiedliwością i złem. Czy jesteśmy świadome tej odpowiedzialności, jaką niesie nasza wiara? Czy żyjemy nią przez poważną pracę, przez którą Chrystus kontynuuje swoją służbę w świecie?

Nasze wspólnoty muszą ponownie doświadczyć potrzeby nowego życia... życia braterskiego otwartego na innych, „aby każdego człowieka okazać doskonałym w Chrystusie.” (Kol 1,28)

Oczekujemy nowego doświadczenia w Duchu, które, jak mamy nadzieję, wyniknie ze wspólnego poszukiwania... To właśnie pozwoli nam wejść w nową wizję całego Zgromadzenia, szukającego z wiarą tego, w jaki sposób żyć wielkanocną tajemnicą śmierci-zmartwychwstania w dzisiejszym świecie.

 
C. Camacho rscj
M.L. Saade rscj D. Boland rscj F. Cassiers rscj M.C. McKay rscj

Tłumaczenie s. Ewa Bartosiewicz rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA