Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

 

14 września 2023 r. Rada Generalna oficjalnie powitała nowe probanistki: Mary (UGK), Ruth (RDC-TCH), Barbarę (POL), Uche (USC), Nataly (CHI), Glorię (COL) i Nancy (RDC-TCH), które będą przebywać w Villa Lante w Rzymie.

Od czasów Magdaleny Zofii, probacja jest darem Boga i Zgromadzenia, podczas którego każda probanistka otrzymuje czas i przestrzeń, aby usłyszeć Boga w nowy sposób i pogłębić swoją relację z Jezusem Chrystusem, w bezpośrednim przygotowaniu do złożenia ślubów wieczystych w Zgromadzeniu Najświętszego Serca Jezusa.

 

W swojej konferencji inauguracyjnej Przełożona Generalna Barbara Dawson nakreśliła kontekst, w jakim nasze Siostry przeżywają ten czas probacji:

„Jesteście tutaj razem w czasie, gdy całe Zgromadzenie przygotowuje się do Kapituły Generalnej w 2024 roku. Jestem pewna, że w ciągu ostatnich kilku lat uczestniczyłyście w swoich prowincjach w wielu rozmowach i spotkaniach na temat przyszłości Zgromadzenia - kim Bóg pragnie byśmy były i do czego nas wzywa? Macie przywilej, by być razem w tym momencie, żyć w międzykulturowej, międzyprowincjalnej wspólnocie i mieć przestrzeń do tworzenia czegoś nowego. Probacja da wam czas i przestrzeń pozwalającą na głębsze dzielenie się z rówieśniczkami z innych krajów, na poszukiwanie sposobów przeżywania tego momentu w Zgromadzeniu i odkrywania własnej drogi współtworzenia przyszłości naszej misji i naszego świata, przez bycie kobietą w Kościele i profeską Zgromadzenia Najświętszego Serca”.

Dla tej konkretnej grupy probacyjnej, odpowiedzialne za nią, Christine Mukoko rscj i Gerardette Philips rscj wybrały współczesną ikonę, która ma towarzyszyć naszym siostrom podczas tej podróży. Jest to wizerunek Koronacji Maryi z Bazyliki Santa Maria na Trastevere w Rzymie.

Mówiąc o wybranej ikonie, s. Dawson powiedziała: "Ikona przypomina nam o czułej relacji Jezusa z Jego Matką. Wiele obrazów ukazuje nam rolę Maryi jako matki swojego dziecka, jako wychowawczyni, nauczycielki, opiekunki i przewodniczki. Wszyscy znamy Maryję jako Mater Admirabilis, młodą kobietę, która siedzi cicho wykonując swoje codzienne obowiązki, przygotowując się do zostania matką Jezusa. Jutro będziemy obchodzić święto Matki Bożej Bolesnej, święto szczególnie ważne dla Zofii. Wkrótce będzie można zobaczyć obraz, przed którym modliła się Magdalena Zofia w kaplicy Villa Lante. Wyjątkowa mozaika, która została wybrana dla tej probacji, przedstawia Maryję i Jezusa jako dorosłych, z czułą i dojrzałą relacją. Wiemy, że przeszli oni wspólnie drogę życia, ze wszystkimi jego radościami i cierpieniami".

Mówiła również o doświadczeniu życia w Rzymie i o tym, że podczas tych miesięcy probacji Siostry będą miały okazję podążać śladami naszej założycielki, która żyła i oddychała powietrzem ogrodów Villa Lante, kontemplując własne radości i wyzwania. Ponadto wspomniała, że jest to ważny czas dla Kościoła, ponieważ papież Franciszek zwołuje "historyczny synod w celu poszukiwania bardziej inkluzywnego, partycypacyjnego sposobu, w jaki Kościół może podążać w przyszłość".

Na koniec zaproponowała wspólną modlitwę krótką litanią zaczerpniętą z odniesień do Maryi w naszych Konstytucjach (§9, 22, 41, 90, 118 i 119):

Maryjo, niewiasto wiary pośród ludu Bożego, żyj blisko nas. MÓDL SIĘ ZA NAMI

Maryjo, której serce jest zjednoczone i upodobnione do serca Jezusa, prowadź nas do Jezusa. MÓDL SIĘ ZA NAMI

Maryjo, która przyjęłaś i dałaś światu Chrystusa, aby wszyscy mieli życie. MÓDL SIĘ ZA NAMI

Maryjo, która zostałaś wezwana do naśladowania Chrystusa w życiu upodobnionym do Jego życia. MÓDL SIĘ ZA NAMI

Maryjo, która zachowujesz wszystko w swoim sercu, naucz nas przyjmować Słowo Boże i z radością je głosić. MÓDL SIĘ ZA NAMI

Maryjo, Matko Kościoła, czuwaj nad ludem Bożym, pomóż nam być wiernymi Słowu Bożemu, które stało się ciałem i odważnymi w życiu tym Słowem każdego dnia. MÓDL SIĘ ZA NAMI

O to wszystko prosimy Cię, Maryjo, Matko Boża, przez Twojego Syna, a naszego Brata, Jezusa

Amen.

Módlmy się za nasze siostry i wspólnotę probacyjną w tym szczególnym czasie.


tłum. z www.rscjinternational.org.
Anna Żamojda rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA