Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Papież prosi o modlitwę w intencji pokoju:

Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.


Ojciec Święty przypomina, że żadna religia nie nawołuje do wojny, nienawiści oraz przemocy. Wręcz przeciwnie zaprasza nas do obrony wartości pokoju oraz ludzkiego braterstwa. Podkreśla, że dialog i zrozumienie pomiędzy ludźmi są istotną częścią ich nauczania. Papież – wiara wzywa do szerzenia wartości pokoju „W podzielonym i rozbitym świecie, pragnę zaprosić wszystkich wierzących, a także wszystkich ludzi dobrej woli do pojednania i braterstwa. Nasza wiara wzywa do szerzenia wartości pokoju i zgodnego współistnienia. I do dzielenia tych wartości poprzez kulturę dialogu i wzajemne poznanie. Módlmy się, aby chrześcijanie wraz z wyznawcami innych religii oraz ludźmi dobrej woli promowali pokój i sprawiedliwość w świecie.“

 

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA