Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Zgodnie z postanowieniem Episkopatu Polski z jesieni 2016 roku w pierwszy piątek Wielkiego Postu w Kościele obchodzony jest Dzień modlitwy wynagradzającej i postu za grzechy wykorzystania seksualnego osób małoletnich. Jest to odpowiedź na apel papieża Franciszka do krajowych konferencji biskupich z 30 czerwca 2015 r.

W tym roku dzień ten obchodzimy 19 lutego pod hasłem „Wspólnota ze Zranionymi”. Podczas Mszy i nabożeństw Drogi Krzyżowej biskupi, księża, siostry zakonne i świeccy modlić się będą w intencji osób skrzywdzonych oraz o nawrócenie dla sprawców.

Do wszystkich parafii trafiły już materiały duszpasterskie opracowane przez Biuro Delegata KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży. Można też je pobrać na stronach internetowych diecezji lub na stronie https://wspolnotazezranionymi.pl/dni-modlitwy-i-pokuty/rok-2021/

Zawierają one m.in. teksty rozważań: Drogi Krzyżowej, modlitwy różańcowej o uzdrowienie i ochronę oraz spis instytucji działających na rzecz osób małoletnich dotkniętych przemocą seksualną.

Do „wzięcia na siebie odpowiedzialności za ból naszych braci, zranionych na ciele i na duszy” wezwał nas papież Franciszek. Dzisiaj stajemy razem, ramię w ramię z osobami, które doświadczyły dramatu wykorzystania. „Jeśli w przeszłości sposobem reakcji mogło stać się zaniedbanie, to dzisiaj chcemy, aby solidarność, pojmowana w swym najgłębszym i wymagającym znaczeniu, stała się naszym sposobem tworzenia obecnej i przyszłej historii”.

Autorami rozważań dwóch stacji tej Drogi Krzyżowej są osoby, które doświadczyły dramatu wykorzystania seksualnego. Pozostałe stacje zostały przygotowane przez różne osoby i środowiska, które wspierają osoby pokrzywdzone. Przed poszczególnymi stacjami będziemy ich wymieniać.

Panie Jezu, daj nam głębokie zrozumienie prawdy, że w Twoim Kościele
„gdy cierpi jeden członek, współcierpią wszystkie inne członki” (1 Kor 12,26). Towarzysząc Ci w tej Drodze Krzyżowej, chcemy uczyć się jak być wspólnotą ze Zranionymi.

więcej: https://wspolnotazezranionymi.pl/droga-krzyzowa/droga-krzyzowa-wspolnota-ze-zranionymi/

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA