Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Photo by Aaron Burden on Unsplash

"Jeśli uczymy się słuchać głosu stworzenia, to zauważamy w nim swoisty dysonans. Z jednej strony jest to słodka pieśń wychwalająca naszego umiłowanego Stwórcę, z drugiej zaś gorzki krzyk, który żali się przez nasze ludzkie złe traktowanie".

ORĘDZIE PAPIEŻA FRANCISZKA NA OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA MODLITW O OCHRONĘ ŚWIATA STWORZONEGO, 2022

 

Wsłuchaj się w głos stworzenia: Litania

Photo by Benjamin DeYoung on Unsplash

 

 

Słodka pieśń pochwalna

"Ogień ma swój płomień i chwali Boga.
Wiatr rozdmuchuje płomień i chwali Boga.
W głosie słyszymy słowo, które wychwala Boga.
A słowo, gdy jest słyszane, chwali Boga.
W ten sposób całe stworzenie jest pieśnią pochwalną dla Boga".

Hildegarda z Bingen

 

 

 


Refren: Z całym Stworzeniem śpiewamy pieśń Twojej chwały, o Boże.

Za każdy świt, który wstaje i za obietnicę każdego dnia... R/
Za powietrze, którym oddychamy, wodę, która nas poi i ziemię, która nas karmi... R/
Za rośliny i zwierzęta i wszystkie stworzenia, które łączą się z nami w kręgu życia R/
Za wszystkich ludzi, których znamy i kochamy, i z którymi łączy nas życie... R/
Za wszystkie ludy świata i kultury, które wzbogacają nasz wspólny dom... R/
Za dar twórczości, wykonywaną pracę i wkład, wnoszony dla wspólnego dobra... R/
Za doświadczane radości, pielęgnowane nadzieje i miłość, którą się dzielimy... R/


Do tej litanii możemy dodać własne wezwania...

Pozostańmy w ciszy i przywołajmy w pamięci i w sercu te chwile, gdy przeżywaliśmy
i wyśpiewywaliśmy słodką pieśń uwielbienia z całym Stworzeniem; sformułujmy osobistą modlitwę wdzięczności

 

 

Photo by NASA on Unsplash

 

Błaganie w udręce

"Ziemia podtrzymuje ludzkość w istnieniu.
Nie wolno jej krzywdzić;
nie wolno jej zniszczyć”.

Hildegarda z Bingen

 

 

Refren: Słuchamy udręczonego błagania Stworzenia i prosimy o przebaczenie.

Za nasze ekscesy i nadużycia, które są udręką dla Matki Ziemi... R/
Za firmy, branże i politykę rządu, które niszczą naszą Ziemię... R/
Za wybory i styl życia, które uniemożliwiają nam dbanie o nasz wspólny dom... R/
Za kryzys klimatyczny, który dotyka wszystkich, a zwłaszcza biednych i bezbronnych... R/
Za utratę różnorodności biologicznej i zniszczenie ekosystemów... R/
Za cierpienia ludności miejscowej, pozbawianej swoich domów i dziedzictwa... R/
Za dzieci i młodzież, którzy obawiają się tego, co przyniesie przyszłość... R/

 

Do tej litanii możemy dodać własne wezwania...

 

Pozostańmy w ciszy i przywołajmy w pamięci i w sercu te chwile, w których przeżywaliśmy
lub przyczynialiśmy się do udręczonego błagania Stworzenia; możemy sformułować osobistą modlitwę z prośbą o przebaczenie.

 

Photo by Aaron Burden on Unsplash

 

 

Modlitwa troski i zaangażowania.

Boże Miłości,
Gdy rozpoczynamy tegoroczne obchody Czasu dla stworzenia
prosimy o łaskę wdzięczności i troski o Ziemię, nasz wspólny dom.

Otwórz nasze umysły i serca, abyśmy mogli słuchać głosów stworzenia.

Daj nam nadzieję i odwagę, abyśmy odpowiedzieli i podjęli nawet małe kroki,
które pozwolą Ziemi odpocząć, odnowić się i odtworzyć.

Razem błagamy nasze narody i rządy o podjęcie działań,
aby przyszłe pokolenia mogły uczestniczyć w pieśni pochwalnej stworzenia.

Ufając w przemieniającą moc Ducha Świętego, modlimy się w imię Jezusa.

Amen.

 

 

Joy Luz RSCJ (Filipiny), Koordynator JPIC

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA