Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

Od dzieciństwa byliśmy wychowywani w szkole Sacré Cœur i nauczyliśmy się  rozpoznawać imię  Róży Filipiny Duchesne jako pierwszej misjonarki Zgromadzenia. Nawet bez znajomości szczegółów wiedzieliśmy, o kim rozmawiamy.

Dzisiaj, będąc już  zakonnicą, mam zwracanie się do tej niezwykłej kobiety wyryte w moim sercu.  Odważna, kiedy dawano jej odczuć, że nic nie znaczy, uprzejma wobec sióstr we wspólnocie, ta, która się spieszyła by służyć innym,  pozostając  niezauważoną, która z czułością witała młodsze uczennice w szkole, starała się zaradzić trudnościom,  dać  się  zrozumieć  innym w języku, którego  nigdy nie opanowała.

Niektórzy się zastanawiają,  jak udało jej się zintegrować z innymi bez daru języka obcego, ale Potawatomi dali nam klucz:  ona  jest przede wszystkim kobietą, która się nieustannie  modli. To wielki dar, który ofiarowała nie tylko naszemu  Zgromadzeniu, ale również Kościołowi i współczesnemu  światu. Dać tak znaczące świadectwo bycia kobietą, w której ludzie odczuwają i odkrywają obecność Boga.

Prawdziwie skutecznym świadectwem jest życie, w którym pulsuje wielkość pokory Boga.  Tę głęboką i skuteczną lekcję całkowitego daru z siebie jaki złożył Jezus, który stał się jednym z nas: ograniczony, ale nie nieszczęśliwy, słaby, ale nie bezużyteczny,  bliski, ale obejmujący cały potencjał  Boga Trójjedynego, zrozumiała Filipina; czujemy i kochamy ją także my i cała rodzinaSacré Cœur.

 

Filipina: kobieta, która zawsze się modli

Pozwól nam cicho zbliżyć się do ciebie
Zatopionej w modlitwie za spragniony świat
I nauczyć się jak ty
Mądrej służby wodzie wypływającej z Odwiecznego.
Obyśmy zawsze byli czujni
Bacząc, by z Boga tryskał zdrój,
Co daje życie wszystkim,
Którzy w mętnej wodzie szukając rozwiązań
Nie dostrzegają w życiu swym
Hojnej bezinteresowności Boga.
Pomóż nam modlić się  jak ty   
Cenę milczenia poznać
I przyjąć z radością dar modlitwy,
Przez którą udzielający się Bóg 
Pośród swego ludu mieszka.

 

Estela Henao, RSCJ, Prowincja Kolumbii
Tłum. Maria Broniec
Obraz: Milton Frenzel      

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA