Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

W 1940 roku, T. Gavan Duffy, mówiąc o Filipinie Duchesne zadał pytanie: Czego się od niej nauczyliśmy?

Jego odpowiedź brzmiała:

Nauczyliśmy się...

że ma wartość wytrwałe dążenie do celu

że w sukces może obrócić się porażka

i bez znaczenia okazać nasza miara powodzenia,

że moc łaski płynie z głębokich, Bożych pragnień

i codziennego wypełniania zwykłych obowiązków.

W 2018 roku, kiedy dobiega końca Rok Modlitwy, kierujemy do siebie to pytanie :

Czego się od niej nauczyliśmy?

T. Gavan Duffy
Obraz: Donna Collins, RSCJ
Tłum.: B. Kunicka rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA