Zostałyśmy powołane, by być kobietami, które mówią o obecności Boga w naszym świecie i kochają do końca, aż do oddania życia.

fot. Barbara Olejnik rscj

 

Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja umiłowałem was. Wytrwajcie w mojej miłości. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w mojej miłości, jak ja zachowuję przykazania Ojca i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby ta wasza radość była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się tak wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swe odda za swoich przyjaciół. Wy będziecie moimi przyjaciółmi, jeśli spełniać będziecie, co ja wam nakazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie co jego pan czyni. Was natomiast nazwałem przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od mojego Ojca, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, lecz ja was sobie wybrałem i powołałem was do tego, abyście szli i wydawali owoc i by owoc wasz trwał, tak że o cokolwiek poprosicie Ojca w imię moje, da wam. To wam nakazuję, abyście się wzajemnie miłowali.  /J 15, 9-17/


Modlitwa przygotowawcza: Stanę w obecności Boga i poproszę, aby wszystkie moje myśli, decyzje i czyny były w sposób czysty skierowane ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

Prośba o łaskę: upodobnienia do Jezusa

Wyobrażenie miejsca: Wyobraź sobie rozmowę dwojga przyjaciół, którzy zwierzają się sobie. W jakim klimacie odbywa się ta rozmowa? Jak ta rozmowa przebiega? W jaki sposób dwie bliskie sobie osoby ze sobą rozmawiają?


1. Jak mnie umiłował Ojciec, tak ja umiłowałem was.

Jezus miłość od Ojca przyjmuje i ofiarowuje. Można powiedzieć, że naśladuje Go, upodabnia się do Ojca. Jezus pragnie ofiarowywać miłość w sposób bezwarunkowy, nie odmierzając jej na miarę naszych zasług czy grzechów, ale według Serca Ojca. Jedyne, co nas może od tej miłości oddzielać to brak gotowości i otwartości na przyjęcie tej miłości.

Co mnie blokuje, aby kochać na sposób Jezusa, bezwarunkowo? O jaką łaskę chciałabym/chciałbym prosić, aby w ten sposób kochać?


2. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swe odda za swoich przyjaciół.

Jezus przyszedł, aby objawić nam miłość Ojca, taką miłość, która nie cofnie się przed żadną ofiarą, nawet ofiarą ze swojego życia. Jezus pragnie, aby ludzie poznawali tą miłość, aby odkrywali jaką wartość mają dla Jezusa, aby w Jezusie odkryli swojego przyjaciela.

Jakie uczucia rodzą się we mnie? Do czego ta prawda o Bożej miłości mnie zaprasza?


3. Nie wy mnie wybraliście, lecz ja was sobie wybrałem i powołałem was do tego, abyście szli i wydawali owoc i by owoc wasz trwał. […]

Poznawanie pragnień Jezusa, Jego ogromniej miłości do ludzi, prowadzi do coraz głębszej i intymniejszej relacji z Nim. Taka głęboka więź rodzi radość i szczęście. Nasz sposób bycia i działania ulega przemianie. Nasze serca stają się coraz bardziej podobne do Jego Serca.

Jakie owoce łaski dostrzegam w sobie?


Na zakończenie porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym co poruszyło mnie na tej modlitwie.

Zakończę modlitwą ,,Ojcze Nasz”


przygotowała Barbara Olejnik rscj

© SACRE COEUR - ZGROMADZENIE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA